Algemene Voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

ShowprApp Kamer van Koophandel 57814651.

Versie 6 mei 2013.

Abonnees verklaren de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en hiermee in te stemmen.
ShowprApp kan deze voorwaarden zonder kennisgeving wijzigen. De meest actuele versie is terug te vinden op showprapp.nl.

1) Privacy
2) Abonnementen
3) Betalingsvoorwaarden
4) Opzeggen

1) Privacy

ShowprApp respecteert de privacy van alle (proef)abonnees.
Wij zullen enkel gegevens vastleggen die nodig zijn voor:
– het op maat aanleveren van ShowprApp via e-mail
– de abonnementsadministratie
– het controleren van de betaling

2) Abonnementen

ShowprApp mail wordt normaal gesproken de avond voor de uitzenddatum verzonden. Wanneer een e-mail niet aankomt omdat het e-mailadres niet correct is of door spamfilters wordt geblokkeerd, kan ShowprApp hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens een proefperiode zal de e-mail kosteloos aangeleverd worden.

Abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeleverde informatie. ShowprApp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en het gebruik van de aangeleverde informatie.

Een abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. Indien er na het verstrijken van de proefmaand geen betaling ontvangen is via de bank, zal het (proef)abonnement automatisch stopgezet worden.

Om de abonnementskosten laag te kunnen houden, heeft ShowprApp geen telefonische “helpdesk”. Gebruik a.u.b. het contactformulier op showprapp.nl dan reageren we zo snel mogelijk.

Om ShowprApp betaalbaar te houden, is het niet toegestaan om ShowprApp mail door te sturen naar andere radiostations. Wanneer je je programma niet alleen maakt, gebruik dan een mailadres (bijvoorbeeld van je radioprogramma) dat ook voor je collega beschikbaar is. Omroepen die een abonnement hebben, mogen een distributielijst gebruiken om de ontvangen mail INTERN te verspreiden.

ShowprApp heeft de mogelijkheid om een abonnement te beëindigen wanneer blijkt dat een abonnee in strijd met deze voorwaarden handelt.

De aangeleverde informatie kan zonder bericht gewijzigd en soms zelfs beperkt worden. Abonnees kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

3) Betalingsvoorwaarden

Bij abonnementen wordt duidelijk aangegeven of het tarief inclusief of exclusief btw is.
Het gehanteerde btw-percentage is het geldende percentage op de factuurdatum.

ShowprApp stuurt digitale facturen. Bij het accepteren van deze voorwaarden gaat u akkoord met het ontvangen van een digitale factuur.

4) Opzeggen

Het is niet nodig om op te zeggen. Indien per vervaldatum geen betaling is ontvangen, zal het (proef)abonnement automatisch stopgezet worden.

Een lopend abonnement kan niet eerder beëindigd worden. ShowprApp biedt een proefperiode. Alle (proef)abonnementen verlopen automatisch als er geen betaling ontvangen wordt.